Munchmuseet, MM N 1209

MM N 1209, Munchmuseet. Datert 1936. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1209 bl. 1r
    
    Kjære Inger


    Takk for brevet. Når det er
dårligt veir så kan Du nok bli
værre i katarrhen – Nu blir det
vel bedre med veiret –

    Du får fortsætte med at søge
en leilighet hvor Du kunde ha
dine egne møbler – I aktieleilighet
må man jo være forsigtig med
best var vel leilighet eller hybelleilighet

    Jeg skal se mig lidt om jeg
osså

    Nu Jeg var forleden i Aasgaardstrand
og er nu på Ekely for noen dage
Så tar jeg en trip til Hvidsten –

 

Munchmuseet N 1209 bl. 1v

    Det er dumt af Andrea at vænne
barna til store fordringer – og ikke
takke for Din venlighet –

    Nu er det vel bedre deroppe
da fiske{ … }t  …  { … }er godt –

    Jeg håber Du trives i det
hyggelige hotel –

    
    Mange hilsener
    Din hengivne
    Edvard Munch