Munchmuseet, MM N 1218

MM N 1218, Munchmuseet. Datert 5.1.1938. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1218 bl. 1r
    
    Kjære Inger


    Mine hjertelige gratulationer
i anledning fødselsdagen. Det  …  kommer
lidt sent men jeg har havt
forskrækeligt meget at stå i.

    Laura fortalte Du havde det godt
men Radioen stod på og j vi forstod
hinanden dårligt

    
    Din hengivne Edvard Munch

5-1-38 Ekely