Munchmuseet, MM N 1225

MM N 1225, Munchmuseet. Datert 1939. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1225 bl. 1r

    
    Kjære Inger


    Tak for brevet og fotografierne
maleren T. kan nok være bli
I sin tid malte jeg hans
portræt to gange. Det ene solgte
han til Stenersen for 8000 kr ifjor Han
var søn af en formuende slagter men
var meget gjerrig og han nægtet mig dengang
et lån på en krone – Vi pleiet alle at
hjælpe hinanden med slige småtterier

    Det ser ut til at være rigtig
godt fiske i Lofoten – Arne som
har fuldt udstyr til fiskeriforetning
må nu tjene godt – Det får vi
ald aldrig vite noget om –

    Jeg trækker nu af på pengebidraget
– Blir hun utaalmodig kan jeg
si: Hvorfor skal disse gamle mannfolkene
ha dada om sig? – Skal de absolut
bo på Lillehammer så kan de
greie sig alene på et pensionat – I deres
alder drar jo malerne til Paris og Italien
Så får hun og resten af familien bo på
Sigerfjord – Alle doctorerne sier at guttenede godt kan

 

Munchmuseet N 1225 bl. 1v

bo der. Holmbo har aldrig sagt at de måtte bo i Lillehammer
Og jeg kan si at der ingen nød
kan være når hun kan holde to
store huse til to husholdninger.
– Det hele har været en latterlig
bortkasten af penge og hva det værste
er bortkasten af min tid – Havde jeg
fåt f{ … }red så havde jeg kunnet male
og sælge mer – Kaarbø har stor skyld – og en
lur fyr har han været – Jeg tænker moren har været med

    Jeg kan fortælle om hvordan det
er med mine svære fortjenester –

    Jeg solgte for et par { … }år siden
for 63,000 kr til Stenersen – Heraf
gik 21,000 kr til skat – Det blev 42,000 kr
tilbage. Der følger med utgifter til 10,000 k
{ … }Det blir 32,000 kr – Når så herfra går
hva jeg bruger selv og til Dig og Andrea
blir det ikke meget at lægge tilside til
de smale år som gir liten fortjeneste –

    Det er et litet land og det er ikke
mange der kan kjøbe dyre billeder –

    
    Mange hilsener
    Din hengivne Edv. Munch

    Ja hadde Andrea fåt lurt Dig
op til Lillehammer så var vi alle
blit fangne – Nu får hun slutte
med storfisket omkring Oslofjorden – Der
er fiske i Lofoten – Ja garn har hun
lagt overalt hernede