Munchmuseet, MM N 1236

MM N 1236, Munchmuseet. Datert 1940. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1236 bl. 1r

    
    Kjære Inger


    Nu til dags må man jo
være forberedt på noe af hvert og
det  …  var best at bli klar over
hvordan man skal ordne sig –

    Har Du tat en bestemmelse?
Det blir jo osså evakuering i Aker
og det er mulig jeg osså må reise væk

    – Det bedste var at finde et
st …  sted i nærheten af Oslo som f. ex
Bærum – Pension{ … }ater og sanatorier blir
vel optat – Jeg har osså tænkt
på Hvidsten og det er nok mulig
at det blir tat til et evakuerings-
sted hva jo rimeli er – Det er svært
tungvindt der især om vinteren da det
er næsten ufremkommeligt  …  for bil og slæde fins ikke

    – Det må være heldigt for Andrea
og familie at ha et sted hvor de
kan ha ku, gris og høne – og fisk nok

 

Munchmuseet N 1236 bl. 1v

    For spekulanter må jo tiden være
god osså


    Jeg fulgte et raad i avisen om
at bruge papirlommet{ … }ørklæder eller
små servietter – I denne forkjølelsestid
er det bra – Så er det hele bare at
brænde op

    Det har været en usund sommer
og megen forkjølelse –

    Min bronchit må være en
lignende som tante havde

    Jeg håber Du er bra for Din
    
    Mange hilsener
    Din hengivne
    Edvard Munch