Munchmuseet, MM N 1254

MM N 1254, Munchmuseet. Datert 1942. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1254 bl. 1r
    
    Kjære Inger


    Du må ikke undre { … }Dig over at
A. skriver i rørende ordelag – Det gjælder
milioner –

    Når krokodillen ynksomst græder
den allerhelst småbarn opæder

    Det var noget jeg vilde spørge Dig om:
I våres døde en af vore
bedste forfatterinner fru Nini Roll Anker
Hun fik mange lovord

    Hun intresserte sig allerede for
35 år siden for mig og mine billeder

    Hun kjøbte dengang et billede
fra min have i Aasgårdstrand – Jeg
synes dengang det var en stor
begivenhet.

    Senere har hun kjøbt mer og
mer og hennes mand har stadig

 

Munchmuseet N 1254 bl. 1v

bedt mig besøge dem i A{ … }sker hvor
baadbygger Johan A{ … }nker hennes mand
og hun bodde – Anker var osså ivrig
forat virke for Aulabilledene Kommentar. \Han var båtbygger/

    Nu har jeg { … }plu{ … }dselig tænkt
på at { … }hun kunde være islægt i slægt Kommentar
Roll { … }var jo indgiftet –

    Tante Josefine Roll var jo gift
med { … }doctor Roll (tror jeg doctor) og
han havde vist tidligere været gift med
en søster af hende, Sofie?

    Jeg synes bestemt at erindre at
der kom for mange år siden en
Roll til { … }byen og spurte efter mig
men jeg var svært optat og kun{ … }de ikke
hilse på ham –

    Jeg tror det måtte være en ældre
bror af Edvard Roll – Disse var
vel født i Rolls første ægteskab