Munchmuseet, MM N 1266

MM N 1266, Munchmuseet. Datert 2.3.1943. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1266 bl. 1r

    
    Kjære Inger


    Takk for brevet – Det er leit at Du
er nedfor efter h{ … }æsheten – Du må ikke
t{ … }a alt for meget på Dig – { … }Du kan føle
Dig aldri så bra så er jo årene der
og Du har ikke så meget at stå
imod med

    Det er godt at Du få{ … }r ny
interesse for «Akerselven» d{ … }er som jeg
altid har sagt blir mer og mer
aktuel jo ældre den blir

    Jeg skal snart sende de lovede
brevark om Andrea

    { … }Jeg har jo forskrækkelig meget at
gjøre – Her er jo meget at ta vare på med
alle mine atelierer og billeder – Snart regner det
på billederne snart kommer billeder bort –

    God bedring
    
    Mange hilsener  Din hengivne Edvard Munch

2-3-43

    Det er jo fint væir men frygteli Vind