Munchmuseet, MM N 1270

MM N 1270, Munchmuseet. Datert 21.7.1943. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1270 bl. 1r
    
    Kjære Inger  21-7-43


    Takk for brevet 26-7-43
    Andrea har så tydeligt lagt for
dagen sine hensigter og hvilke farlige
midler hun bruker så vi er nødt
til at ikke at give e{t}n eneste lillefinger
som hun vil gribe og derved alt –

    Hennes formål er vældige og for
mig og min kunst alt …  altopslugende

    Det er jo kjedeligt at det er slig –
men hun har vist sig at være helt
av Kinckeslægten –

    Jeg sendte idag noen æbler og
noe  …   …  h … g fra Freia
Det er sukker og lidt honning

 

Munchmuseet N 1270 bl. 1v

    Jeg skar op noen æbler forat se
om de var modne

    Snurigt nok fik jeg dagen jeg
sendte fisk fra Kagerø. Jeg vilde
sendt Dig samtidig  …  helt frisk
 …  makrel men frk Bergh troed
ikke hun kunde få kogt den
‹betids› – Jeg skal så snart som
muligt sende lidt stegt fisk

    Så k blev der jo Lørdag
og Søndag så intet kunde bli
sendt – Men mandag tænker jeg
Du får stegt makrel