Munchmuseet, MM N 1274

MM N 1274, Munchmuseet. Datert 1940–1944. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1274 bl. 1r
    
    Kjære Inger!
 Tak for brevet
Det var leit at Du atter fik
forkjølelse – Det har nok voldt større
skade på folk kjældergangen end
den har reddet folk – Det er vist
ingen der er skadet af bomber –

    Jeg var i kjælderen 2 korte stunder
stunder og blev forkjølet { … }ligeledes
min husholderske

    Har Du fåt rabarbaraen? Den

 

Munchmuseet N 1274 bl. 1v

er så god nu den er ung.
    Gulset sier han var hos Dig
med de{t}n – Efterpå blev han
overkjørt på sin  …  cykkel og
går nu på krykker idet han
fik brud på hoften –

    Jeg har havt { … }neslesuppe –
løvetand salat og rabarbera { … }flere
gang\e/ – Håber Du er bra igjen

    
    Din hengivne Edvard Munch