Munchmuseet, MM N 1281

MM N 1281, Munchmuseet. Datert 1943. Brev til Inger Munch
Filologisk kommentar: Deler av det originale brevet er tapt, her gjengis noe av teksten fra boken «Edvard Munchs brev : Familien», nr. 421.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
No-MM_N1281-x

    – – – – Jeg finner så meget at legge merke til i den oprydning jeg
nu i længere tid har havt med alle mine saker – breve, dokumenter og
kunstværker. –

    Det er svært underligt for mig at leve op igjen i alt det gamle som det
skrevne bringer bud om mest over graven.

    Jeg fandt et brev fra Laura hvor hun ivrer for min idé med gravsten –
Det blir for vor far, mor og sofie, sier hun. – Vor far var en uhyre
beskeden mand og har vel ikke tenkt på dette. – Men jeg synes det vilde
være svært hyggeligt. –

    Jeg har skrevet ovenstående da jeg tok mig en sviptur op i 2den
etage – ja, det er utrolig hvormange opdagelser man gjør under slik op-
rydning. Jeg kom over min gamle komode i en krog. – Den har vist

 

Munchmuseet N 1281 bl. 1r
    
3)


ståt der urørt i mangfoldige år for det var helt nyt for
mig alt jeg de …  fandt

    Jeg blev svært optat af vort
gamle gnavpose med uglen som
Du slet ikke likte at få

    Så var det i posen schackbrikker
og dominobrikker og gnavbrikker

    Ja så var det selve schackbrættet
{ … }hvor jeg og C C Wang sad overfor
hinanden og spilte – Jeg vandt
engang over ham. Det blev han
ikke blid over –

    
    Din hengivne Edvard Munch

    Efter at ovenstående var
skrevet kom en sending fisk
fra Kragerø – Jeg sender noe af
den idag. Håber visergutten kommer

 

Munchmuseet N 1281 bl. 1v
    
    Kjære  …