Munchmuseet, MM N 1287

MM N 1287, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1287, s. 1

    
    Kjære Inger


    Jeg havde tænkt at
vi kjøre lidt omkring
Kirkeveiens øvre del og strøget
om S. Hanshaugen og se
på de mange vakre
nybygg –

    Jeg sier ikke noget
om at Andrea  …  nu søger
at skaffe penger til
sig og familien, men det
er måten den pågående

 

Munchmuseet N 1287, s. 2

måte ligeoverfor mig der
gjør at jeg må holde
mig på afstand – Jeg har
intet at bebreide mig
når jeg kan sende såmeget
som jeg gjør – Så er det at
Andrea foretar slige urimelige
ting som den unyttige
jordmorskole og den menings-
løse måte hun tar
gutternes opdragelse på – De
Alle tre børn kunde for
år tilbage ha tat middel-
skole deroppe –

    
    Din hengivne
    Edvard Munch

    Jeg kommer kanske ‹inover› igjen
i dag

 

Munchmuseet N 1287, s. 3
Note
    Hun bad først om 600 kr.

    Det endte med at min bror måtte
betale 5000. Hun har ikke prakti-
sert.
Note
    Hun bad først om 600 kr.

    Det endte med at min bror måtte
betale 5000. Hun har ikke praktisert
En barndomsveninne af hennes
mann sier at gutternes opdragelse var vanvid.
De blev fra først av forsømt med skolegang, hun
vilde kaste dem på min bror sydover. Da de kom
til Eidsvoll blev de syke. Min bror kostet da
sanatorieophold på dem. De var store og stærke
da de reiste nedover, sier moren. Så sier veninnen
at jormorskolen var bortkastet. Hun har ikke
praktisert. – Min brors skrekk var, at når
hun sendte guttene nedover, vilde hele familien
komme, og da var det forbi med hans arbeidsro.

    
    I. Munch