Munchmuseet, MM N 1288

MM N 1288, Munchmuseet. Datert 1934–1943. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1288 bl. 1r

    
    Kjære Inger


    Tak for brevet – Ja desværre det
kan nok ikke blive annet end
besvær med Andrea – Hun er fra
først af galt indstillet – Det var osså
uheld uheldigt at hun ikke fra
tidlig af blev sat i noget virke
(– Dengang skulde ennu kvinnerne enten
gifte sig eller vent sidde ledig –)
Kinckene har osså været noen
rigtige gifteknive –

    Jeg kan intet videre gjøre end
at sende hende penger såvidt jeg
kan. Jeg kan ikke mere la
mig slig forstyrre og blive gjort
umulig til at arbeide og tjene noget
eller stelle med store arbeider som
jeg håber at få færdig