Munchmuseet, MM N 1291

MM N 1291, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1291 bl. 1r

    P S
    Andrea havde fåt det til i høst
at hun skulde ha 5000 kr om
året til de blev selvhjulpne – Det vil
si altid – Det gjælder at passe på
og veie { … }hvert ord – Det må Du osså
gjøre – Det var ikke godt at ha
dette krav på sig når eftersom
alderen tar på \– Men slig intrigerer hun/

    Andrea har nok fåt lært
op barna i bedstemorens lærdomme

    
    E M

    Tak for påskehilsen – Jeg ønsker Dig god påske
igjen – Jeg har længe tænkt på at sende blomster til gravene