Munchmuseet, MM N 1294

MM N 1294, Munchmuseet. Datert 1924–1933. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1294 bl. 1r
    
    Kjære Inger


    Tak for brevet. Det er
bra at Du fremdeles trives

    Jeg fik mig en forkjølelse
{ … }på fjeldet der varede længe
og som jeg nu er meget bedre
for – Jeg har slåt op helt
med KaarbøAndreas gjorde sine
kup efterat Kaarbø skulde
stelle med sagerne.

    Andrea skriver at nylig at
doktoren havde sagt at gutterne
absolut måtte være på Lillehammer
i et år

 

Munchmuseet N 1294 bl. 1v

    Jeg ringte til dr. Holmboe som lo
da han hørte det og sa at han
blot havde sagt at gutterne
havde godt af klimatet – Det
er jo bra for alle i Lillehammer.

    At Andrea ikke tænker sig
at jeg kan få vide hennes uefter-
retteligheter og at det bare gjør at
jeg holder mig væk og ikke inlader
mig med hende

    Skriv endelig intet om  …  alt
hva angår mellemværendet med
Andrea – Det er { … }bra at Kaarbø
er i uvished om forholdet –

    
    Mange hilsener

    Din hengivne
    Edvard Munch

    Den ældste går på skole – Einar er oppe og
bedre    Det er jo vel –