Munchmuseet, MM N 1296

MM N 1296, Munchmuseet. Datert 1932–1940. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1296 bl. 1r
    
    Kjære Inger


    Tak for brevet – Jeg skal huske
på gravene – Jeg må  …  la være med
turer til byen foreløbig og biler er vanskeligt
at få – Jeg bør nok se at undgå
disse svære forkjølelsene –

    Ja nu skal vel Andrea drive
med årelange gymnasielæsning med gutterne

    Det havde været bedre om de havde
tat et års handelskursus og hjulpet
faren. Så havde de havt noe at gjøre –
{–}og vel heller ikke blit syge.

    Deroppe ligger jo alt tilrette for en
bedrift og arbeide for begge to

    Men ingen af os må blande os op
i hva hun foretar med gutterne ellers
får vi skylden for ‹at›

    
    Mange hilsener
    Din hengivne Edvard Munch