Munchmuseet, MM N 1301

MM N 1301, Munchmuseet. Datert 1939. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1301 bl. 1r
    
    Kjære Inger


    Tak for brevet – Det går nokså bra
når jeg holder mig i ro på Ekely

    Jeg fik et brev fra Holmboe – Det var
atter sy Einar der var syg. Han burde
på Kursted – og jeg skulde da atter til –
Det var ny uro – Jeg sa at hun fik nok
af mig så { … }hun kunde betale ialfald for
en måned på Mesnalien. Jeg garanterte
da summen foreløbig 300 kr for en måned –

    Hvorfor bryr Andrea mig og hvorfor { … }får
hun ikke Dr. Kinck til at hjælpe – Mesnalien
er det dyreste Kursted i Norge. Det kan bli kostbart
hvis det drar ut. Stakkars Einar. Det blir vel
blot sygdom med ham – Det er vist ikke smits‹o›mt
men en lid Einar var den bedste af guttene
Den ældste er kjæk og går i Gymnasierne vel
1ste og der blir han vel gående i år –

    { … }På Ringvold koster kuren 90 kr. måneden – \Ligeså i Salten
i Lofoten –
/ Ja jeg må se at få greie på det hele og
{F}få Kinck til at være med at ordne og hjælpe. Jeg må
og idetheletaget få greie på hvordan alt

 

Munchmuseet N 1301 bl. 1v

hænger sammen. Osså med hendes eiendomme
deroppe der jo må bringe noe a  …  sig. \Hvorvidt
{Jeg}hun får hjælp af andre –
/

    Jeg vil ikke kunne arbeide og tjene
noget hvis Andrea skal holde på slig
med krav bare til mig –

    Sig intet om dette til andre –

    Mange hilsener

    Din hengivne

    Edvard Munch


    Dr. Kinck må forklares det hele –
Han må kunne holde styr på hende
Han J‹eg› vil spørge ham hva han
mener om at hun reiser fra Nordland
o.s.v. Han og andre må da hjælpe
lidt. Det vilde hjælpe meget