Munchmuseet, MM N 1303

MM N 1303, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1303 bl. 1r

    
    Kjære Inger


    Tak for brevet – Lad Dig
nok nu ikke fange af
Andrea – Det er mig det
gjælder og jeg må ha ro
så jeg kan arbeide – Hun får mange
penge det er nok –

    Det er nok no ‹hun› vil med
Dig nu –

    Skriv til hende at Du må
ha ro og sig hende at hun
må slutte med disse ustanselige
reiser {s}lannet rundt sommer
og vinter – Det koster penger og
guttene blir syge –

    Har hun inviteret Dig til
Lillehammer?  …  Kanske forat
bo i Villaen hun har leiet

 

Munchmuseet N 1303 bl. 1v

Hun ved at sno sig – Da har
hun Dig godt fanget –

    Vi må holde os væk fra D
dem ellers blir alt galt for mig

    Villaen må hun si op –
    Nu reiser hun op til sine
godser med stort hus st{ … }or  … 
jordeiendom og dampskib –

    Det er er i den tid Lofoten
er et Eldorado, at hele verdens
længseler – Hun kommer nok
tilbage til høsten forat være
passe på –

    Mange hilsener

    Din hengivne

    Edvard Munch


    Andrea er robust og slu
og har vilie

    Vi må være på post