Munchmuseet, MM N 1307

MM N 1307, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1307 bl. 1r
    
    Kjære Inger


    Tak for brevet og de ypperlige
fotografier – Med mig går det fremover
og øiet er omtrent bra – men jeg
må være meget forsigtig forat undg{ … }å
gjentagelser – Jeg må hvile mig længre
tid. Det er et meget uheldigt
sommerveir for os og alle –

    Du har det nok bedre i Din leilighet
end på lannet –

    Mange hilsener
    Din hengivne
    Edvard Munch


    Jeg skal senere fortælle Dig om maleren
Paulsen som jeg trods sygdommen fik gjort en
stor tjeneste – Man vilde ta alt fra ham og
sætte ham på gamlehjem asyl – Jeg fik  …  sammen noen udtalelser
sammen og fik videre påskrift af Thue og Werenskiold
Nu har han vist beholdt huset { … }og pengene

    Ja det var en af de
simpleste hjem han nok vilde kommet på