Munchmuseet, MM N 1315

MM N 1315, Munchmuseet. Datert 1932–1940. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1315 bl. 1r
    
    Kjære Inger


    Takk for brevet. Jeg havde
osså den tanke at netop
nu da alle nu da alle pensionater er
overfyldt vilde det ikke være
så heldigt for Dig på Hadeland
– Det er bedre senere og der fins
mange pensionater høiere op
hvor Du eng en annen gang
kan bo. Benyt tiden til
at se Dig lidt om

    Jeg mener at en leilighet
som hos fru Seeberg men med

 

Munchmuseet N 1315 bl. 1v

en elskværdigere værtinde vilde
være bedst for Dig – Det er nok
af dem men det tar tid at
finde de{t}n rette –

    Nu har Du seet Hadeland
til afvexling og Du kan være
gla Du er væk fra det
plagsomme gamle sted

    På jernbanen fra Røa reiste
jeg forbi flere af Dine intresante
motiver fra Akerselven – Det
var morsomt at se badelivet som
Du har fotograferet

    Om et par år eller helst 3 år
kan Du prøve at udgive værket

 

Munchmuseet N 1315 bl. 2r

igjen i annet udstyr – Du kan
skrive en side til og ta noen
nye fotografier så blir interessen
vel så stor på ny –

    Badelivet har Arbeiderbladet
benyttet sig af men det er
jo bare morsomt for Dig –

    Du kommer kanske til at
bo noen dage på Forbundshospiset
igjen før Du har bestemt Dig –

    Det er et godt hotel –
Selvfølgeli var der bedst ‹tenkt›
at frem ta et nyt pensionat
foreløbig –

 

Munchmuseet N 1315 bl. 2v

    Jeg kommer af og til til at
tilbringe en dag og nat på Røa
eller annetsteds deroppe – Luften
er god i høiden


    
    Mange hilsener
    Din hengivne
    Edvard Munch