Aagot Seeberg

(1870–1952)
Norsk. Husvertinne for Inger Munch i Munkeengveien 8, Smestad.

Les mer

Aagot Seeberg er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4893.   Brev fra Inger Munch. Datert 25.11.1935. Se s. 2
«det må gjøres mens man er frisk. Godt at jeg er kommen fra Munkengveien, tross at det blev vanskeligt for mig, og for dig har det ikke vært greit. Det var den gale fruen på Godthåb som jaget mig til fru S. Jeg synes nu det er best å få en selvstendig leilighet, ikke innpå værtskapet, det er almindelig kjent at det er det værste en kan gjøre. Får jeg tre værelser vil jeg leie bort ett, da jeg har Johanne og kan da bedre utnytte henne, og så blir det trykt. En kjent bra dame får jeg nok. Jeg passer ikke på pensionater, så det blir hyggeligt å ha noen fler i huset. Jeg kjenner mange utmærkete damer og de vil jeg henvende mig til. Vi må passe på alle bildene så ikke A. får dem å jobbe med. Det blir bra jeg er så i nærheten at du kan konferere med mig om alt hvad der angår mig og mitt. Jeg har et lite hyggeligt værelse, 4,50 for full pensjon, deilig mat og godt stell. Misjonærer er fortrinsberettiget, og de kommer til våren. Jeg håber du er frisk.»
Munchmuseet, MM K 4901.   Brev fra Inger Munch. Datert 02.04.1937. Se s. 4
«at det går i mit navn, for i tilfelde av min død, går leiligheten tilbake til eierne. Alle mine kjendte vil slå henderne sammen. Utover skal jeg hente den eneste blomsten jeg har, den er i pleie hos fru Seeberg. Nu skal det bli ro for dig, det er svært meget du har å stå i. All sygdommen min og ellers.»
Munchmuseet, MM K 4920.   Brev fra Inger Munch. Datert 03.08.1941. Se s. 2
«jeg vet. Alle potetarealer heromkring står glimrende. Jeg har osså et lite kriselager av hermetikk. Det var svært morsomt at Anna Henrichsen, født Dahl, overtar det hyggelige kjøleskap. Vi var så gla i det, tante og jeg, og det var en stor skuffelse da fru Seeberg ikke tålte det. Det blir til stor hjelp for fru H., hun holder hus for sønner og sviger- datter, og har det tungvindt med kjelleren. Det er så hyggeligt å få gjøre henne dette gode igjen; hennes elskværdighet mot Laura i en vanskelig tid er ikke til å glemme. – Den eneste undskyldning for Andrea er, at hun ikke har vist om noe annet like fra barndommen \av/ enn at vi kun var»
Munchmuseet, MM K 5131.   Brev fra Inger Munch. Datert 13.06.1937. Se s. 1
«Takk for brevet. Det var svært leit at du har tannbehandling. Det tar på Behøver du å gjøre noen forandring med pengeforsendelsene? Det er den letteste sak i verden å gå ned til Realbanken hver måned å betale husleien. Men si til Bank og Kreditkasse at min adres. er for- andret fra Smestad. Jeg har flere gange sagt fra, men det går gjennem fru See- berg fremdeles. Det har jo vært et uheldigt vær hele tiden for tørking av nybygg. Min leilighet har mindre sol»
Munchmuseet, MM N 1182.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1935–1936. Se s. 3
«Når Du ikke trives ho i Munkeengsveien så må Du bo enten på Lovisenberg eller Godthåb eller et godt pensionat – Du må ha et menneske hos Dig skjønner jeg Det kan Du jo ha hos Seeberg osså men nu liker Du Dig ikke der –»
Munchmuseet, MM N 1184.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1935. Se bl. 1r
«Det vil bli billigere end det dyre sted hos fru S.»
Munchmuseet, MM N 1184.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1935. Se bl. 1v
«Når fru S. er så vanskelig må Du absolut ikke bo der længer. Der vil komme rivninger mellem jer og det er skadeligt for Dig – Det er osså vigtige og vanskelige folk»
Munchmuseet, MM N 1187.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 9.10.1935. Se bl. 1r
«Det er et triveligt hotel Du har. I længden vil det jo ikke gå aligevel Det var jo bra i mange måder hos fru Seeberg og Du har jo boet der længe – Men der vil kunne findes en leilighed med lysere og hyggeligere værelser – Du vil kunne få en leilighet på 2 værelser, pikekammer og kjøkken billigere end hos fru Seeberg.»
Munchmuseet, MM N 1187.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 9.10.1935. Se bl. 1r
«Det er et triveligt hotel Du har. I længden vil det jo ikke gå aligevel Det var jo bra i mange måder hos fru Seeberg og Du har jo boet der længe – Men der vil kunne findes en leilighed med lysere og hyggeligere værelser – Du vil kunne få en leilighet på 2 værelser, pikekammer og kjøkken billigere end hos fru Seeberg.»
Munchmuseet, MM N 1196.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1940. Se bl. 2r
«Fru Seeberg talte jo ellers meget pent om Dig og ligeså doctoren på Lovisenberg som sa at hvis Du trængte det så var Du velkommen»
Munchmuseet, MM N 1315.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1932–1940. Se bl. 1r
«Jeg mener at en leilighet som hos fru Seeberg men med»
Munchmuseet, MM N 1371.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Du Det er jo mulig at sikrest for Dig var at finde en leilighed som Seebergs hvor Du kunde være selv uten hushjælp. Det er vanskeli at finde en sådan da jo eierne helst vil leve i fred – Det kunde være Du kunde ha det som hos fru Seeberg men med overrenskomst således at Du får ret til endel hjælp – \Men Du måtte kjende forholdene godt/»
Munchmuseet, MM N 1371.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Du Det er jo mulig at sikrest for Dig var at finde en leilighed som Seebergs hvor Du kunde være selv uten hushjælp. Det er vanskeli at finde en sådan da jo eierne helst vil leve i fred – Det kunde være Du kunde ha det som hos fru Seeberg men med overrenskomst således at Du får ret til endel hjælp – \Men Du måtte kjende forholdene godt/»
Munchmuseet, MM N 1398.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 2
«Det er altfor dyrt som periodisk tilholdssted hos fru S.»
Munchmuseet, MM N 1398.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 2
«Du må nu holde ved Din opsigelse – Du har været for længe hos S. og når hun er så umulig vil altid rivninger komme»
Munchmuseet, MM N 1398.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 3
«Prøv så på Hadeland men pak færdig hos fru S. mens hun er i Aasgaardstrand»
Munchmuseet, MM N 1410.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Vi har oftere talt om dette og vi er kommet til at Du har så uendeli meget igjen for de ‹leie› penger i de{t}n praktfulde leilighed så den { … }blir ikke dyrere end hos Seeberg»