Munchmuseet, MM N 1338

MM N 1338, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1338 bl. 1r

    
    Kjære Inger


    Tak for brevet og fotografierne
Det var morsomt og at se de
kjendte partier og Du har fået
tat frem det meste som har
fæstet sig i erindringen –

    Det er jo et svært godt ordnet
hotel Du er i nu    men
Du vil nok tilsidst trives best
med et en egen leilighet

    
    Din hengivne Edvard Munch

    Det var jo trist med Meidel –
Ja det var nok meget der skulde
været læsset på mig for et år siden
Alle barna – svære sønner til Andrea
og så hele { … }Meidelfamilien