Munchmuseet, MM N 1345

MM N 1345, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1345 bl. 1r
    
    Kjære Inger!
  Jeg reiser
i aften med Høst til Hvitsten
forat se hvordan vi kan
ordne et ophold – Det blir
kanske snart –

    Har Du sett den slarvete
artikkelen med portræt af mig

 

Munchmuseet N 1345 bl. 1v

og Laura. Der kan Du se
hvor farli disse avisfolk
er –

    Jeg kommer op i morgen
eller dagen efter

    
    Din hengivne
    Edvard Munch