Munchmuseet, MM N 1348

MM N 1348, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1348, s. 1

    
    Kjære Inger!


    I anledning pengene som
fremdeles er sendt fra banken
så mener jeg osså iår at
I skal ha disse 4000 kr
– så får I jo mer i
banken – Vi får se tiden
an – Det er ikke godt
at vide hva fremtiden bringer
– Vistnok må vanskelige tider
ventes – og der {jeg}må nøie

 

Munchmuseet N 1348, s. 2

overveies forat man kan
ha lidt sikkerhed for fremtiden
– Dette bør Laura osså betænke
– Hun burde betænke hvordan
det blev om jeg ikke kunde
betale for hende –

    Vi får alle se efter noget
bedre og nærmere byen for
hende – om end jeg synes
hun kunde være vel tilfreds
med et så vakkert sted og
hvorfra hun kan komme til
byen en gang om ugen –
Men som sagt nærmere byen
kan hun jo få bo b når
vi bare finder stedet –

 

Munchmuseet N 1348, s. 3

    – Jeg har vanskeli forat tale
med Laura den senere tid –

    Det vilde ikke skade om
Du holdt lidt frem for
hende at hun { … }osså har
plikter ligeoverfor mig – Jeg
opfylder med glæde min
plikt som bror – men hun
har osså som søster plikt til
at være snil og hensynsfuld
og tænke på hvor meget jeg
står i og at jeg trænger ro –

    – Jeg synes I ialletilfælde
skulde være opmærksom på
huse tilsalgs – Man kan vistnok
få pene hus for 30,000 kr