Munchmuseet, MM N 1359

MM N 1359, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1359 bl. 1r

    
    Kjære Inger!


    { … }Lithografiet til Hallesby
står inrammet hos forgylder
Smiths (jeg tror det er i Tolbodgaden)
Ligeledes er der 2 eller { … }3
Lithografier inrammet til
Eder – Det kan være morsomt
for tante at ha noe at
se på væggen –

    Jeg tror det er rigtigst
at I besørger det med
Hallesby. {Jeg}Det {h … }vil sige: Du
behøver bare at skrive at
{jeg}der kommer et lithografi

 

Munchmuseet N 1359 bl. 1v

fra forgylderen – Du kan fortælle
at det er en løvetæmmer med
en løve og at det blot er
trykt i få nummer{ … }erede
exemplarer – { … }Vil Du være
så snil at telefonere eller
skrive til Smiths Hallesbys
adresse –

    Smits Efterfølger Toldbodgaden 22
Jeg sk skal med det første
ta { … }de 2 eller 3 gravurer
ud til {e}Eder –

    Du burde fotografere
et par billeder fra Pilestrædet
– Olaf Schous plads og Olaf Rues plads
osså Fosveien –

    
    Mange hilsener til
Dig og Tante
 Din E Munch

    Du får nok engang komme ut
og lære mig fotografering –