Ole Hallesby

(1879-1961)
Norsk. Teologisk professor og lærer ved Menighetsfakultetet.

Ole Hallesby er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 1114.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1925. Se s. 2
«til Hallesby{P}pastor Hallesby og si at jeg Du snarest skal sende en gravure.»
Munchmuseet, MM N 1121.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1923. Se s. 2
«si til Smith at han kan sende hende enten det store billede i lighed med Hallesbys eller de to mindre –»
Munchmuseet, MM N 1132.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 27.10.1927. Se bl. 1r
«Jeg bringer nu et større lithografi til inramming til Smith som Hallesby kan få – Jeg havde tænkt osså på om det ikke ligesågodt burde kjøbes en pen ting for 200 kr –»
Munchmuseet, MM N 1132.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 27.10.1927. Se bl. 1v
«Tænk lidt på om {jeg}der skulde kjøbes en ting til Hallesby»
Munchmuseet, MM N 1359.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«{ … }Lithografiet til Hallesby står inrammet hos forgylder Smiths (jeg tror det er i Tolbodgaden) Ligeledes er der 2 eller { … }3 Lithografier inrammet til Eder – Det kan være morsomt for tante at ha noe at se på væggen –»
Munchmuseet, MM N 1359.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg tror det er rigtigst at I besørger det med Hallesby. {Jeg}Det {h … }vil sige: Du behøver bare at skrive at {jeg}der kommer et lithografi»
Munchmuseet, MM N 1359.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«fra forgylderen – Du kan fortælle at det er en løvetæmmer med en løve og at det blot er trykt i få nummer{ … }erede exemplarer – { … }Vil Du være så snil at telefonere eller skrive til SmithsHallesbys adresse –»