Munchmuseet, MM N 1362

MM N 1362, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1362 bl. 1r

    
    Kjære Inger


    Tak for breve og fotografier – Du
har da meget at stelle med –

    Jeg skal sende 20 kr. – Jeg er så glemsk
at det er best Du i sligt tilfælde lar
kj handleren sende mig regning –

    Thiis er en harhaus. Han var
hos mig og fortalte om sin maveoperation
for to år siden – Det var kræft han
havde


    
    Mange hilsener
    Din heng. Edv. Munch