Munchmuseet, MM N 1369

MM N 1369, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1369 bl. 1v
    
    Kjære Inger
 – Hjertelig lykønskning
til fødselsdagen –

    Jeg har den senere tid havt
så forfærdeligt meget at stå i
at jeg har glemt d{ … }en –

    Laura var i telefonen men
hun blev væk da jeg skulde standse
radioen –

    
    Din hengivne Edvard Munch