Munchmuseet, MM N 1398

MM N 1398, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1398, s. 1
    
    Kjære Inger.
 Du bør til
høsten leie et større værelse
hos jævne folk hvor Du
kan få lidt hjælp – Slig privat
har Du det friest – Det vilde
være bedst et godt stykke fra
Oslo – Jeg vilde nu trives
bedst hos landsens folk

    Her kan Du placere en
seng og chaiselong så Du
til nød kan ha hushjælp –
Ellers det vigtigste Du trænger
Resten kan stå hos spediteur

 

Munchmuseet N 1398, s. 2

Du kan da let flytte
hvis Du ikke trives –

    Dette kan Du ha som tilholds-
sted indtil Du finder noget
der er større og passer Dig –

    Ellers får Du bo på pensionater
som hidind‹til› –

    Det er altfor dyrt som periodisk
tilholdssted hos fru S.

    Du må nu holde ved
Din opsigelse – Du har
været for længe hos S. og
når hun er så umulig
vil altid rivninger komme

    Der er andre vigtige grunde for

 

Munchmuseet N 1398, s. 3

at Du trækker længer væk
    Det ser ud til at hele
familien vil samle sig
sig i Oslo og kommer med
krav. Jeg reiser derfor osså
væk

    Bliv så længe som muligt
Godthåb

    Prøv så på Hadeland
men pak færdig hos fru S.
mens hun er i Aasgaardstrand

    
    Mange hilsener

    Din hengivne
    Edvard Munch

    Averter efter stort værelse
hos familie