Munchmuseet, MM N 1415

MM N 1415, Munchmuseet. Datert 1940–1944. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1415 bl. 1r
    
    Kjære Inger!
 Det var Andrea
der ved sit mas der var skyld i de sv
havde størst skyld i den svækken jeg fik

    Ja hvordan vilde det gåt
hvis ikke krigen havde standset
Andrea i sine planer?

    Hun havde nok ikke givet
sig før jeg var helt ødelagt for
man kan godt ta livet af
folk på en slig måte –

    «Ja så skal de studere videre»
skrev hun da hun sendte mig
fotografiet af gutterne med duskelue.
De skulde i 7 år studere medizin
og så skulde hun slå sig ned
i Oslo – På den måten blir
hun virkeli nødlidende og jeg måtte
betale

 

Munchmuseet N 1415 bl. 1v

    Ja hva skulde jeg ha
gjort – Jeg kunde jo ikke forby
gutterne og hende at bo i Oslo.