Munchmuseet, MM N 1420

MM N 1420, Munchmuseet. Datert 1940–1944. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1420 bl. 1r

    
    Kjære Inger


    Jeg må varskoe Dig at Andrea har
skrevet med gratulationer til fødselsdag og jul –
Det er som alt var godt – Idag kom et langt
brev fra Kirsten – –

    Det kan se pent ut men i virkeligheten
er det for ikke at opgive sine livs største planer.
og venter på at vi kan komme til at give
hende en lillefinger –

    Jeg har omtrent færdig et brev hvori jeg
søger { … }sammenhængt { … }at { … }gi Dig et godt intryk
af hendes arvågenhed og sam pågåenhet
og sammen med Kaarbø sluhet som hun
har vist i de mange år og som ødelagde
min helse og arbeidskraft og som blot krigen
forhindrede hende i at dengang at føre sin
kamp til seier

    Nu vil hun ikke vente længer og
sendte sine 2 børn hidned

    Det gjælder at redde hva jeg ennu har
tilbage af kraft –

 

Munchmuseet N 1420 bl. 1v

Kirsten skriver omtrent som moren –
Hun og Einar fortæller hun har
været ude f{ … }orat se på Ekely – Hun
havde vel tænkt sig ind, men porten så
så lukket ut hun har opgivet det

    I Aasgaardstrand var huset mit låst { … }så
hun ikke kunde komme in, sier hun –

    Det så leit at alt skal man ha lov til
sier hun – Du kan tro at Andrea finder på alt
muligt forat tvinge sig  …  in på os – Det gjælder alt for hende

    Vær på vagt

    P.S. Det var nok så at hun vilde besøk{t}e mig
men fandt ikke frem sier hun – Einar er vistnok
i Sigerfjord – Det var vel han der ringte op
og sa Kirsten var i byen – Det var da de vilde
in på Ekely – Men jeg svarte heftig at jeg kunde
ikke ha besøg