Munchmuseet, MM N 1450

MM N 1450, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1450 bl. 1r

    Jeg sætter at Andrea – vistnok
har tænkt sig fik komme her
på Ekely med sine børn – så kunde
hun kanske opnået at få det overflødig
i et par år – Men så vilde jeg
ikke kunne arbeide. Jeg måtte opgi
min kunst mine ar studier og
bildene blev bortsolgt til ingen ting
Altså i overfladen 2 a 3 år og så
elendighet for dem selv og mig og Dig
og min kunst – Da vilde jeg ikke
kunne betale noget