Munchmuseet, MM N 1451

MM N 1451, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1451 bl. 1r

    
    Kjære Inger


    For de fleste og naturligvis Andrea står det som
om mine { … }2 eiendomme og hytten
i Aasgaardstrand er forlystelsessteder som
og hvor jeg alene går omkring mellem
blomster – De ta De tænker ikke på
at villaerne og haverne er strenge
arbeidssteder hvor jeg hardt arbeider –

    Ekely er en herlig eiendom med
herlig frugthave og et vældigt hus –
De Eiendommen ligger i et dalsøk
hvor al mulig forurenset vand
render igjennem – Den har ingen
værdi da der ikke fins kloak der

    Huset er gammelt uten W.C. Jeg
har presse i annen Etage og
presse i kjælderen. Resten er opfyldt
af arbeidssager

    Jeg selv er så lutlei af alt hus
at jeg vil holde mig mest væk
men kan ikke reise fra mine
jeg kan ikke helt få ryddet op
mine arbeider igjen

 

Munchmuseet N 1451 bl. 1v

    D …   …  Andrea vil gjerne rykke
ind med sine børn –
Hun tænker ikke på at får
jeg ikke i fred fred arbeide på
mine arbeidssteder så kan jeg
ikke heller tjene penger eller
og derfor ikke hjælpe hende.

    Hun må ikke indbilde sig
at der blir stort af salg af
eiendommen eller om mine mer
eller mindre færdige studier og bilder
bringer meget ind