Munchmuseet, MM N 1453

MM N 1453, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1453 bl. 1r

    
    Kjære Inger


    Jeg kunde tænke mig at
Andrea nu vilde presse på Dig
forat få de pengene til guttene
for de 3 måneder før nytår –
Du må absolut int{ … }et give –

    Da Andrea har på en påfaldende
måte sendt gutterne hid istedetfor
i nærh{ … }eden af sig i Tromsø hva
alle gjør – Det er en pågående måte
at uten at spørge mig at sende
gutterne ned og så be om at jeg
skal betale for dem – Hvis hun
nu får os til at betale disse penge
har hun p press på os – Andrea
må ikke vinde dette slag. Der er ingen
nød deroppe    Det sier hun selv –