Munchmuseet, MM N 1454

MM N 1454, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1454 bl. 1r

    
    Kjære Inger!


    Takk for brevet – Det er en meget
vanskeli byrde vi har fåt i Andrea
Det kunde været bare hygge hvis hun
havde tat alt på en annen måte –

    Vanskeligheten ligger i at hun er min
brors datter og dog helt ukjendt – Slig hun
hun har vist sig er det helt nød{ … }vendigt
at vi holder os fra familien – Børnene er
nok osså fra liten opdrat til at de eier
hva jeg har og skal { … }presse sig frem –

    Jeg kommer nærmere til at fortælle lidt
om gangen i det hele og hvordan hun trods
mine forudanelser og trods de stærkeste advarseler
af advokat Onsager og mærkeli nok til at
begynne med af Kaarbø der har den
meste skyld –

    Da jeg havde hørte at de havde det
vanskelig råd spurte jeg Onsager – han sa at noen