Munchmuseet, MM N 1458

MM N 1458, Munchmuseet. Datert 1927–1944. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1458 bl. 1r

    
    Kjære Inger


    Jeg er ængstelig for at Andrea
nu plager Dig om penger til gutterne
Andrea må ikke { … }få sin vilie
trumfet igjennem og det vilde være
et middel at få betalt { … }kvartalet
for gutterne – Det hele arangement
var pågående og uret af Andrea    Hun
skulde ihvertfald spurt mig. Der
er gode tider deroppe så det er
ikke kontanter det gjælder – Svar mig
på dette med Ek

    {med}Jeg håber alt står vel til

    
    Din hengivne E Munch

Jeg