Munchmuseet, MM N 1459

MM N 1459, Munchmuseet. Datert 1927–1944. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1459 bl. 1r

    
    Kjære Inger


    Takk for brevet – Det er godt at
høre at gutterne har havt det
bra derute – Det tænkte jeg nok omend
Kaarbø kom med ytringer om at
de ikke trivedes og buxerne var dårlige
Ja hva skal ikke jeg bebyrdes med –

    {E}Andrea får sætte gutterne i skole
hvor hun vil men hun må
ikke uten videre gjøre regning på
at jeg skal betale for dem –. { … }som jeg
har sagt vilde det bli et stadig
og øgende krav – I det nærliggende
Tromsø hvor de kjenner hvert menneske
skulde naturligvis synes det rigtige

    Jeg Men jeg kjenner jo lite til forholderne
ellers med Ellin{ … }gsens

 

Munchmuseet N 1459 bl. 1v

    At sende dem ned utenvidere
i øk når de er i økonomisk
vanskeligheder var et uforsvarli pres
på mig {–}og helt meningsløst

    Efter alt jeg har forklaret alle
og osså Andrea bu{ … }rde hun ikke
trænkt sig på mig på den måte
hun h gjorde

    Nu har jeg sendt op hva jeg
synes jeg kan og forresten får Andrea
gjøre hva hun syns – Jeg er nu
nødt til at være i ro og for mig
selv – Det bør osså forklares Andrea
at det er slig at jeg vanskeli kan
være sammen med folk. Andrea
ringer ikke engang op.

    Gutterne var reist op i julen
til Sigerfjord – Ko Er de kommet tilbage
igjen –

 

Munchmuseet N 1459 bl. 2r

    Det er desværre komplet umuligt
at være Andra og familie annerledes
tilhjælp end jeg de ‹sis› senere år i løbet af
6 a 7 år har kunnet være – Nemli med
pengehjælp til Andrea til familien under
et – Dertil har jeg altfor meget at
tænke på – Jeg har et altfor stort livsværk
herute at fuldende {–}til at jeg skal sætte mig ind i
de nærmere familieforhold

    Så kommer de slidsomme mange år
som jeg måtte bist{ … }å min syglige søster
ikke alene Jeg mener ikke her pengehjælp
men  …  –

    Det har alt slidt på og så er det min
fremrykkede alder –

    At lægge noget videre på mine skuldre
som ansvar med hensyn til gutternes
leben und treiben og deres skolegang bør
man betænke sig på. Det er mig umuligt

    Jeg har forklaret at min økonomiske
stilling ikke længer er god og at

 

Munchmuseet N 1459 bl. 2v

selv ha er midt oppe i at omlægge
hvordan jeg kan rædde mit { … }værk
fra hensmuldren og selv komme på
bar bakke så blir det ikke såmeget
jeg nok kunde

    Dog må det jeg altså i år sender hjælpe
og der jo er jo andre af familien der
lisså godt som jeg kan yde hjælp

    Det har været et slemt chock
for både mig og Andrea denne høst
Men Andrea har lært og jeg har lært

    Altså mer en

 

Munchmuseet N 1459 bl. 3r

    Når jeg læser Deres sidste brev
undrer det mig at nu skulde
penger helt overflødig. Med de 200 Kr
De tidligere har og de lovede 1200 kr så blir
det 1400 kr –

    Det skulde ikke være så litet ‹pener›
i en husholdning –

    Desuten { … }vilde det hjælpe dem ellers –
(Jeg mistænker hr Kaarbø for at vilde
bringe mig til at hentyde til guttenes
skolegang) Jeg har følelsen af at herom
dreier sig det hele – Det Med dette er
jo snart bundet som formynder til
{ … }børnene –

    Jeg forstår da ikke alt dette ‹ståhei›
i høst der sat mig helt ud af
hægterne

    Er det hele krangl … ?
Hvorfor ikke si – Det var da en god hjælp –
Er det rædsel for de frygtelig oliedampere der ødelægger planerne

 

Munchmuseet N 1459 bl. 4r

    Som jeg nu er stillet både
økonomisk og med hensyn til
H helbred så kan jeg blot si at
jeg med min allerbedste vilie ikke
kan strække mig længer end efter
ævne at hjælpe Ellingsens med
pengebidrag som jeg de sidste 6 år har gjort

    Det er mig komplet umulig at ‹lægge›
mer på mig med hensyn til ansvar forgutterne

    Jeg mener her ikke alene pekuniært men osså at jeg intet mer kan ha at
tænke

Jeg strir
formeget

    Det er mig umuligt at tænke på dem
annerledes end at jeg ønsker dem al
godt – Man kan ikke strække sig mer
end man kan så springer buen

 

Munchmuseet N 1459 bl. 5r

    Efter mine erfaringer har jeg
fåt den opfatning at der trænge blot
større beløb vil hjælpe – Slig ser det
ud til Ellingsens er indstillet –

     …  Forholdsvis store beløb som jeg
har sendt viser sig ikke egentli at have
været til større nytte –

    Da som sagt jeg selv aldeles ikke
slig udsigterne er for mig kan hjælpe med
større beløb så vil blot en indsamling
til hjælp være til nytte – Muligvis
et bestemt beløb pr pr – det første år
eller 2 år foreløbig

    Ellers synes det som blot et  … 
fiske-år vilde sætte { … }op stillingen

    Slig jeg ser sagen an vil hjælp
egentlig blot hjælpe effektivt hvis Ellingsens
valgte at helt at indskrænke sig uten at
 …  store  …     Med stor forsigtighed måtte
de 4 børn sammen med andre børn kunde
ta sig privatlærer –

 

Munchmuseet N 1459 bl. 6r

    Ande{n}rledes n stiller det sig hvis der fins
er noen blandt slægten deroppe der
kan yde større beløb –

 

Munchmuseet N 1459 bl. 7r

    At når hun har fået penger af
mig har { … }hun brugt dem til reiser
og overhovedet til brug der har
været til liden nytte

    Jeg har intryk af at hvis jeg
i sommer havde sendt penger
vilde det ‹gået› til reiser til
Oslo med gutterne

    Jeg har osså intryk af at Andrea
p har havt håb om større beløb
til hjælp – Dette forklares som sagt
af de latterlige rygter om mine store
penger og mange eiendomme

    Desværre er sligt mig umuligt da
jeg selv som sagt må osså passe på at
holde mig oppe –

 

Munchmuseet N 1459 bl. 8r

    Jeg er sliten og har havt så
oprivende ting at stelle med lige til
det sidste. Så har jeg et arbeide der
fuldt ud optar min tid og mer end det –

    Det er derfor så ondt det gjør mig
umuligt at ta noget mer på mig
at tænke på, og kan ikke { … }ha byrderi på mig i anledning
i anledning børnene indlade mig med nogetsomhelst med
guttene

    Jeg kan som hidentil efter ævne
hjælpe Andrea lidt med penger men
videre kan jeg ikke gå – Jeg kan derfor
blot ønske børnene alt godt.

    Jeg kan jo ikke strække mig
længer end det er mig muligt –
Maskineriet sier af sig selv stop

 

Munchmuseet N 1459 bl. 9r

    De senere { … }4 år har jeg solgt for
circa

    De senere 4 år har jeg gjennemsnitlig tjent
8000 om året –

    Da Eiendommen Ekely lar sig ikke sælge
tomter af på grunn af elendigt kloakvæsen
Dette e Den er ikke meget værd –

    Jeg er ilignet formue 200,000 kr heraf
er altså eiendommer der blot bringer udgifter
og så har jeg cir{ … }ca {5}40,000 kr værdipapirer
der er nødvendi for mig som sikkerhed
osså for min søster –

    Malerier lar sig ikke let sælge og
jeg orker ikke længer holde udstillinger
og mase med salg

 

Munchmuseet N 1459 bl. 10r

     Du må være forsigti når
Du taler med noen om gutternes
skolegang på Eidsvold, ellers
sender Andrea gutterne ned igjen

    Det er bra at gutterne får læse
men det var meningsløst at
sende dem ned mens der var
nød deroppe. { … }Gutterne kunde godt
ventet til lidt med gymnasium
og de burde gået i Bodø eller Tromsø
hvor de Ellingsens kjender alle
mennesker og hvor de stadi kan overvåge
dem – Men de skulde hid!

    Det var bare beregnet på
at få tag på mig – Næste år kommer
de øvrige børn og pengerne blir nok
større og større når de først har
tag på mig – Så var der nød deroppe
Did må jeg sende som jeg skrev til Dig

 

Munchmuseet N 1459 bl. 11r

    Andra har lært nu at hun
ikke uten først at spørre mig kan trumfe sig fem

    Jeg kan som jeg har gjort
såmange gange sende noen penger
såvidt jeg har raad op til forældrene

    Jeg kan aldeles ikke ha noget
med gutterne at bestille –

    Jeg har såmeget vigtigt ellers at
varetage {–}og det er mig umuligt at
ha mere at tænke på

    Jeg fik solgt lidt i fjor – Je Det
glæder mig derfor at jeg kan betale
Dig osså dette år som jeg har gjort

    Jeg havde frygtet at måtte sætte
trække lidt fra – Dette havde jeg da
påregnet vilde erstattes med at
Du tar en ny livrente –

    Dette kan vi jo tale om at gjøre
alligevel

    Jeg har afbestilt omtrent
det halve af mit elektriske lys

 

Munchmuseet N 1459 bl. 12r

    Samtidig med at jeg altså ængstet
mig for gutterne på Eidsvold fik
jeg beskjed om at Ellingsens i
Sigerfjord led nød og ikke hadde nok
mad. Så måtte jeg sende penger did –

    Det er bra det er sagt fra. Folk
må jo tro jeg har intet at bestille
eller tænke på –

    Havde jeg begyndt med at stelle
med gutterne på Eidsvold vilde de øvrige
børn kommet til næste år – og så var
jeg blit fuld familiefar

    Det var ikke småtterier Andrea
bad om til at kjøbe bad for

    Jeg skulde ha baade Eidsvold og
Sigerfjord at tænke på – Andrea  …  vilde
snart fåt priserne på gutterne sat op –
Det var jo ikke godt nok for dem på Eidsvold
havde de sagt – Ja jeg havde nok blit indfanget –