Munchmuseet, MM N 1475

MM N 1475, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1475 bl. 1r
    
    Kjære Inger!


    Det er vistnok ikke rart med
fis{ … }ket i år efter hva jeg ser i blad{ … }erne
Forsåvidt stemmer det med Andreas’s
brev hvor hun fortæller at hun har
afskediget sin pike og steller alt selv
selv ku og gris – Jeg tror nu ikke på
at hun steller alt. {h}Hun har jo manden
og barna og hun { … }får vel lidt hjælp til
kua – Det stemmer osså med et brev
fra Kaarbø hvor han fortæller om at
han netop har sendt 200 kr af de penge han
havde fåt af mig – Han sier da at han
tror det kommer godt til –

    Ellers har Andrea stilt sig ilde
slig hun i høst har optraaet – Hun
viste sig ikke at være tilforladeli i hva
{ … }hun sa som med dette at Du havde

 

Munchmuseet N 1475 bl. 1v

s{ … }krevet at jeg var villig til at overta guttenes
betaling –

    Idetheletaget var det jo aldeles mageløst
hvordan hun kom med krav –

    Nu da det er knipe deroppe hele tiden
og det vel blir fremover så er det da dobbelt
heldig at hun ikke fik lagt gu guttene
på mig og { … }fik dem herinde

    Jeg måtte altså betale b både
her og i Sigefjord! – Hva tror nu egentlig
folk om mine penge og er det da ikke
muligt at folk kommer til fornuft
når de kjender forholdene blandt kunstnere
og de har ustanselig hørt hva jeg har
forklaret om mine forhold –

    Man skulde tro Andrea simpelthen
har villet skræmme mig væk

    Hele dette mageløse påfund med
at dra barna herned og på mig er
skyld i megen  …  ulykke

    Nu sk Det er ingensomhelst skade
sked om gutterne venter lidt med
artium hvis den nu absolut skal

 

Munchmuseet N 1475 bl. 2r

tages – Det er vel mer fordi det er mode
og fordi det er en anbefaling – Men
gutterne kan ha ligeså stor nytte af den
om de tar den et par { … }år senere – \Og de må
naturligvis ta den i nærheden af familien
/

    Det rimeligste er jo at den ældste
går i farens og bedstefarens foretning
Han kan { … }ta efter bedstefaren og passe
sig for farens slaphed men lære
af ham forskjelligt nyttigt –

    Ja det skulde være deiligt om jeg
havde hat at tænke på gutterne her
og familien deroppe –

    Andrea skriver altså fornuftig – Nu
spørs om det er ikke bare er midlertidig –

    Hun trænger penger vil hun jo osså
fortælle. Hvis det skulde bli for ilde
får jeg heller sende i år  …  150 kr måneden
istedetfor 100 kr – Nu ser jeg ennu ikke til

 

Munchmuseet N 1475 bl. 2v

noget salg men det kan jo bli.
    Nu har vel Andrea lært lidt og
det er godt de vet at her  …  ingen
bank er og at de må indrette sig
efter forholdene.

    Nu får Andrea la være at
ta sine vanlige ture hidned –
Det koster altid penge

    Nu kommer vårsildfisket så får vi
se – Men sandeli må dr. Kinck
bidrage sit og ligeledes de to tanter –

    Ellingsen havde så mange venner
at der nok må skaffes fra disse noget

    Helst vil man få alt læsset på
mig. Men noget bidrar vel de andre
uten { … }at jeg får det at vide

    Ja nu er { … }Åsgårdsreisen for i høst over
og det blir vel lidt ro for mig til hvile –
og til osså til arbeide

 

Munchmuseet N 1475 bl. 3r

    Nu får Andrea 100 kr { … }om måneden af
mig Hvis nu Dr. Kinck og de formuend
tanter hjælper så lider { … }de ingen nød
Noget må da Ellingesen kunne tjene –

    Har Det var da meningsløst at
presse på med gutternes artium under
slige forhold – Den ældste får hjælpe
f{ … }aren – Han burde gå i farens og farfarens
bedrift. Det passer han vel til – Han
kan lære praktisk og når tiderne er
bedre kan han ta artium hvis det
er nødvendigt – Det haster ikke.

    Jeg tror nu meningen er nu at jeg
skal ruskes op og forstå at de trænger
penger overhovedet og især meget.

    Ja det var jo osså et slags krav
om penger i det sidste brev – Men nu
får de da sandeli ikke kaste alt
over på mig

 

Munchmuseet N 1475 bl. 3v

Det vil nok stadi fremover bli
gjort nye forsøg så det er nødvendigt
at være på sin post – Det er bedst at
skrive så litet som muligt til fru Kaarbø.
Kaarbø fortalte mig at hun havde havt
slag så hun vist osså gjerne vil
være i ro og slippe at svare.

    Imidlertid kan vi vel hv vente
noen lunde ro til høsten – Til sommeren
får vel Andrea reiselyst igjen – Hun får
spare disse penge –