Munchmuseet, MM N 1488

MM N 1488, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1488 bl. 1r

    
    Kjære Inger


    Jeg har måttet holde
mig inde på grunn af
forkjølelse – Er nu bedre og
går snart ut igjen –

    Jeg håber Du har det
bra fremdeles – Det er jo nu
en overgangs og forkjølelses tid

    
    Mange hilsener
    Din hengivne Edvard Munch

    Jeg undrer mig på hva
Andrea tænker på – Vil hun
slå sig ned i Lillehammer eller
Oslo og samtidig beholde sine eiendomme
i Sigerfjord? Vil hun skille sig { … }fra manden?

    Jeg bryder nu af forbindelsen med Kaarbø

 

Munchmuseet N 1488 bl. 1v

    Det har nok ikke været så
kummerligt deroppe som Kaarbø
vil ha det til – Det har nok
været leveligt med huset og
eiendommen skjønt med ‹slig›
søbad – Dertil Bas dampbad –

    Det har nok været livligt
og muntert mangengang
Jeg tænker gutterne savner
alt dette. And