Munchmuseet, MM N 1491

MM N 1491, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1491 bl. 1r

    
    Kjære Inger


    Tak for brevet. Skolebestyreren skrev at
Einar skulde bli doctor og at Petter osså gjerne
vilde bli det men var ikke sikker herpå af
økonomiske grunde – Et er sikkert: Guttene er
har ikke vist ævner der skulde opfordre til at
la dem studere. Petter blir nok osså lavet til doctor!

    Når de vælger medizinveien så forstår { … }jeg
det slig {–}: Det er den mindst eftertraktede
vei på grunn af den lange studietid. Men
da jeg skal betale afskrækker det ikke Andrea

    Einar har tuberkulose og Andrea sa han
havde broktilfælde. At la ham gå i bygaten
og studere medizin er da galt. Det måtte
kunne findes et mer { … }passende virke

    Jeg sender Andrea i et år  …  i alt 2{ … }400 kr
Det er skattefrit og altså en god arbeid{ … }ers
løn – Jeg sier at jeg vil ikke på ta mig
gutterne – Jeg har gjerne villet hjælpe
Andrea men hun har vist så liten
hensynsfuldhet at jeg har tabt interessen for hende

    Hun kan nok skaffe penger annetste{ … }ds fra
og behøver ikke at sælge  …  bær. Dr. Kinck er
meget velholden

    
    Mange hilsener  Din hengivne Edvard Munch