Munchmuseet, MM N 1501

MM N 1501, Munchmuseet. Datert 1925–1940. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1501 bl. 1r

    
    Kjære Inger


    Jeg har nu været nødt til at
ta fat på salg af billeder –
Det synes at være lidt udsigt til
salg og jeg vil da kunne hjælpe Andrea
lidt har Det er nødvendigt at
Ellingsens forstår at det ikke er store
beløb de kan vente og at de må ind-
rette sig herefter – Når jeg nu sender 150 kr
pr måned foreløbig i år og muligt et par år
til så vil de når de osså får hjælp af
 …  andre af slægten og Ellingsen selv
tjener lidt nok kunne gre{ … }ie at gi bøner
børnene undervisning. Jeg blander mig
ikke i opdragelsen til gutterne og skulde Andrea
d …  absolut ville ha dem her så må
jeg på forhånd si at jeg helt må holde
mig på afstand og intet ansvar ha

 

Munchmuseet N 1501 bl. 1v

    Såvidt jeg kjenner Dig så bør Du absolut
intet ansvar føle eller påta Dig. Vi har
havt nok at gjennemgå i vort liv –

    Det helt naturlige er at gutterne
blir deroppe i nærheten af forældrene


    Jeg håber Du er frisk og ikke har
undgået influenzaen som jo herjer
overalt –


    Mange hilsener
    Din hengivne Edvard Munch


    P.S. Jeg har ikke flere rede penger
i banken så jeg har blot at stole
på hva jeg sælger i årenes løb  …  Det
var derfor godt at se at der er chanser for
salg om end ikke så meget