Munchmuseet, MM N 1509

MM N 1509, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1509, s. 1

    
    Kjære Inger


    Du har læst om at
leiligheterne stiger i værdi{–}?
Det vil altså gjøre Din
leilighed mer værdifuld –

    Jeg holder på med
tanngreiene    Det må
til.

    Dr. Holmboe i Lillehammar
en bror af min ven
Halvard Holmboe fortalte

 

Munchmuseet N 1509, s. 2

at Andreas’s gutter var
kjække og havde gået på
skole – Det var dog noget
tuberkuløst ved Einar

    Det gir sig nok –
    Andrea havde det dårli
med penger sa han –

    Hun har af mig fåt
siden jul 3000 Kr – Det
var 1{ … }200 kr extra til gutterne –
Så må vel Arne sende
noget – Ja hun bruker
penger!

    
    Mange hilsener
    Din heng.