Munchmuseet, MM N 1512

MM N 1512, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1512 bl. 1r
    
    Kjære Inger


     Ja Andrea er blit os en stor
byrde – Vi kunde jo havt hygge
af familien –

    Det er leit men det er ingen annen
udvei – Hun har vist sig ligeoverfor mig
på en slig måte at det ikke er annet
at gjøre end at holde sig borte fra
hele familien.

    Hun har nok oplært g barna
til at mene at de osså eier hva
jeg har –

    Jeg var den der først tænkte på
at hjælpe dem – Adv. Onsager raadet fra
på det stærkeste – Alligevel sendte jeg
2000 kr som blev brugt til et sommerhus
5000 kr blev bortsmid til den unyttige
jord morskole – Selv sa Andrea at de
havde det bra – Men de levet flot
sa Onsager og havde gjæld

Avec tous mes
sentiments
le plus { … }sincer …