Munchmuseet, MM N 1513

MM N 1513, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1513 bl. 1r

    
    Kjære Inger


    Jeg er nokså bra efter forkjølelsen

    Jeg tænker på at forklare Dr Kinck
sagen med Andrea og forklare lidt mine forhold

    Det er jo så ganske utroligt hvordan folk
har havt greie på mine sager – Det er udstrødt
de utroligste overdrivelser –

    Andrea er opdrad til og har levet sig
ind i at det er millioner at vente – Så er det
om at gjøre at kave til sig alt hun kan –

    Det er da umuligt for os foreløbig at ha no
med hende at gjøre – Hun kommer til Dig som
før forat få støtte til aktion mot mig –

    Hun har foregående år havt 5000 kr af mig
og 1{ … }200 kr af Stenersen – Det er 6200 kr svarende
til en embesmands gage med 7000 kr

    Så har hun selvfølgeli osså fåt af andre foruten af
manden og dr. Kinck – Enda var hun for andre
gang på Sigurd Høst før jul –

    Hun har en leilighed leiet en villa på
Lillehammer for 2000 kr ({ … }216 el for elektricitet hva
hun ikke har betalt) Hun skylder osså hos kjøbmænd

 

Munchmuseet N 1513 bl. 1v

og flere nægter hende kredit.
    Hun har altså flot leilighet i Lillehammer
enda hun kunde po gratis i si{ … }t hus i Sigerfjord –

    Nu vil ikke jeg ha noget med hendes
bestemmelser. Ellers får jeg hele tiden høre at
det er min skyld hvis de blir syge

    Det er nok absolut rigtigt at få dr. Kinck
til at overta ansvaret –

    Hun har får i dette år blot 300 pr måned
mot 400 kr. { … }før –

    Oprindelig gav jeg hende 200 kr pr måned
men Kaarbø fik summen ve med listige
trik og ved at beskrive hendes elendighet deroppe
med den fæle dr{i}ukkenbolt af mand

    Han fik drevet mig til at gi 400 pr
måned. Da syns hun at hun kunde vove
at dra nedover med hele butikken

    Her i høst førte hun det store ord – Hun sa
at hun måtte ha 400 kr pr. måned
sålænge de ikke var selvhjulpne – Jo når
blir det?

    Andrea vil ennu et halvt år få 200 kr
pr måned af Stenersen så hun har opnåt at
forløbig foreløbig 500 kr pr måned – Hun Jeg
har trukket mig tilbage fra Stenersen da det generer mig
Andrea’s pågåenhed –

    {H}Jeg håber Dere har det godt og at
Du har greiet Dig for forkjølelse i det variable veir

    
    mange hilsener  Din hengivne Edvard Munch