Munchmuseet, MM N 1519

MM N 1519, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 1519 bl. 1r

    
    Kjære Inger


    Andrea har nok opdrad
barna til at tro at alt hva
vi har tilhører dem – De kan
nok skaffe os plager – Gutterne er
så flinke til stadi at si «alt
hva vi har får vi af onkel Edvard»
De ska{ … }ffer sig nok annetsteds fra
osså –

    Det er komplet meningsløst at
Andrea skal sitte med en villa
for 2000 kr året og ha to husholdninger
Så klager hun over pengemangel
Så er det stadig reiser –

    Hun må si op eller leie bort
villaen det halve år eller helt –
Hvorfor skal hele familien bo

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 1519 bl. 1v

i Lillehammer fordi disse fuldvoxne
mænd skal læse der –

    De kan ta et værelse med pension
i et pensionat –

    Hun må da passe på sine
store eiendomme – Der har datteren
osså noe at gjøre

    Jeg tænker hun drar ned til
Lillehammer igjen til høsten –

    Jeg udsætter hjælpen til hende
og sier til hende det kan ikke
være nød når hun lever så flot –
Det er vel noe at tjene nu
deroppe – Godt fiske og gode tider
Derom får vi intet at vide –

    Jeg blir nødt til skriver lidt til
Kinck om dette – Det er bare forat
komme nedover og kontrolere mig at
hun fandt på det vanvittige at
holde gutterne her i skole i 6 år
når der er alt nødvendigt deroppe –

    Reis ikke til Lillehammer – Hun
har sine planer med guttene

    Der er nok sjeldent at noen får slig hjælp som hun
får af mig. Vi må holde på at hun da ikke bryr os og l{ … }ar os i fred

    Hvis Du vil bo i Andrea’s villa så får
hun en grunn til at beholde huset – Gutterne får vi på os for altid