Munchmuseet, MM N 1522

MM N 1522, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1522, s. 1

    
    Kjære Inger


    Jeg har i forholdet
til Andrea været fuldstændig
korekt. Jeg har beholdt
besindelsen og ligevægten
er nok bra for mig og
for Dig    Om mine penge
resourcer spørger ingen

    Slig Andrea har tat
sagen på har jeg ingen
annen raad end at være
forsigtig – Hvis jeg ikke til

 

Munchmuseet N 1522, s. 2

det yderste er forsikti kan jeg
komme til at ligge i
grøften. Det

    Det er forresten Kaarbø
der har foreslået at
pengene skal sendes til
præsten til portionsvis uddeling
Kaarbø har selv meldt
sig til mig i høst. Da
jeg forstod han hældet til
Nordlandspartiet vilde
jeg ikke ha ham ud
til mig hva han vilde

 

Munchmuseet N 1522, s. 3

Det er han der har sendt
mig et langt brev nu


    Jeg har altid sagt at Du
skulde være forsigtig med
hva Du skriver didop
Kaarbø og andre er rædde
for utgifter – Derfor skal
jeg presses – Distriktslæge
Kinck tjener mer end
jeg ha og han skal betale
ligt med mig

    Tanten skal osså med