Munchmuseet, MM N 1524

MM N 1524, Munchmuseet. Datert 1934. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1524 bl. 1r

    
    Kjære Inger


    Du blir nok bedre når
det blir varmt i veiret –

    Det er en ny kuranstalt ved
Riis ikke langt fra Dig. Der
er doctor og vist bra – Ligger deiligt
i en skov –

    Det er kommet istand ved
Benneches legat og koster bare 55 kr
måneden hvis jeg ikke tar feil –
Men det høres urimeligt ut –

    Du får se på det –
    Kaarbø er i byen men jeg
har ikke bedt ham komme
ut – Jeg orker ikke høre mer

 

Munchmuseet N 1524 bl. 1v

om Sigerfjord – Det går nokså bra
{ … }der – Gutten eller begge er på Eidsvold
Mogens børn er vist deroppe i huset
Det var vel { … }rimeligt at alle børn
havde privatlæreren sammen –

    Andrea begynner igjen at snakke
om at jeg er så ensom og at
hun gjerne vilde hjælpe mig –

    Har man hørt slig{?}!
    Hun får først hjælpe sig og barna –
Nei hun slipper ikke tanken
om at residere her ut af hode

    Jo da skulde man se det
blev sving på det { … }hele herute

    Det blev nok en huskestue
her – Hun må da engang forstå jeg trænger ro

    Jeg håber Du har det
bra

    
    Mange hilsener
    Din hengivne Edvard Munch

    P.S. Hun kunde nok opnået det hun
har fåt af mig uten det svære mas ifjor –