Munchmuseet, MM N 1532

MM N 1532, Munchmuseet. Datert 25.9.1942. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1532 bl. 1r
    
    Kjære Inger


    Tak for brevet!
    Husk at Andrea nat og dag
har «den store arv» i tankerne
og at datteren og sønnene i Oslo
har fåt sine nøiagtige instruxer
De må ikke komme os nær
Husk osså at Andrea fik brugt et
af Dine breve til bevis for at
jeg havde sagt at jeg skulde ta
mig af gutternes skolegang

    Jeg skriver mer om dette – bare
dette nu – Jeg har jo skrevet alt
næsten før da jeg jo har anet { … }hva
vilde ske men hun var for slem
og pågående

    
    Din hengivne Edvard Munch

25-9-42