Munchmuseet, MM N 1554

MM N 1554, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1554 bl. 1r
    
    Kjære Inger


    Takk for brevet      Det er godt Du får
hvile – i frisk luft – Jeg er afvexlende på
Nedre Ramme og her – Jeg gjør lange spadserture
under Frognersæterskoven. Det er rent sanatorium –
Det er for mange mennesker for mig på hotell‹erne›
og sanatorierne
Ja det er jo godt at prøve forskjellig luft
Oslo er så stille og fredelig nu om
sommeren – Så er det badeliv på bygdø

    På Nedre Ramme hviler jeg godt ud –
Det er osså nødvendigt så jeg kan begynne
at arbeide og ordne mine pekuniære forhold
hva jo i disse tider der blir værre og værre
er absolut påkrævet. Andrea har fåt reisefeber
Det er så kaldt deroppe sier hun – Så er det så
slemt med penger      Jeg kan ikke sende noget
Jeg må først helt få ordnet mig. Da får
jeg se om der skulde blive lidt at afse