Munchmuseet, MM N 1558

MM N 1558, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1558 bl. 1r
    
    Kjære Inger!
 Jeg må nu
se at få fuld klarhed i Andreas’s operation{ … }er. Hun
ringte op til mig for 3 år siden
fra ingenieur Kinck’s kontor – Det
må være en onkel. Han står
i {t}Telefonkatalogen og det ser ut
til at være ordentlig foretning – Det
var da Andrea skulde tvinge mig til
at overta gutterne –

 

Munchmuseet N 1558 bl. 1v

    Så er det vel to til eller en foruten
Dr Kinck – Hva og hvor er han?
Andrea har nok ikke lid hungers-
nød dengang – Det var nok forat
straffe mig der ikke gik med på
hendes krav – Det er mærkeli at
det aldri har været tale om disse
brødre hvoraf en i glimrende stilling
– De har børn blir det svaret – Kinck
er rig nok til at holde børn og
enda hjælpe sin eneste søster og hende