Munchmuseet, MM N 1560

MM N 1560, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1560 bl. 1r

    
    Kjære Inger


    Det er godt at have fåt lidt klarhed
med hensyn til Andrea – Vi vet bedre
hvordan vi skal forholde os – Gutterne må
studere dero{ … }ppe eller på Bodø – Ligeledes
må jeg være forsigtig med at sende hende
penger – Vi må ta det med ro vi har
intet annet at gjøre – Vi må huske på
at hun har fået arv som hun ikke
kan for noget for fra mød{ … }renes side og det er nok
mange ting hun kan { … }ha fåt fra { … }Muncherne
Jeg har bare ventet på det –

    Så har hun ikke havt en fast hånd
til at ta vare på sig – Hun har løbt ut
og in – og så vakker hun var var det
nok rift om hende –

    Det haster ikke – Jeg har i den sidste
tid hat ganske ualmindeligt meget at
stå i – Jeg må hvile helt ut – { … }‹så› jeg

 

Munchmuseet N 1560 bl. 1v

har greiet det undrer mig – Det kommer af
mine fjeldreiser og { … }den ringe mat –
Jeg kan foreløbig heller ikke tænke
graverne graven

    Når jeg har fåt hvilt mig ut kommer
jeg op


    
    Din hengivne
    Edvard Munch