Munchmuseet, MM N 1564

MM N 1564, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1564 bl. 1r

    
    Kjære Inger


    Jeg er klar over at det ikke er
mindre beløb Andrea vil ha
Det er store beløb – Hun er nok
skuffet over f at dette kup slog
feil og hun vil nok ikke gi sig
men forsøge videre –

    Pengene til børnenes’ skolegang til
jul som hun vil har ha er bare
forat få mig fast – Dette beløb
skaffer de nok let – Hele den lange
reise for 3 personer var nok dyr
og tiderne ere gode deroppe

    Kontanter har aldri manglet til
det nødvendige deroppe og ennu mindre
nu –

 

Munchmuseet N 1564 bl. 1v

Desværre må vi hol{ … }de os på afstand
og v Gutterne har nok af fol